Team

Collaborative Care Team

Wij werken graag samen met andere zorgverleners. In het ideale geval kiest de patiënt zelf de mensen waar hij/zij mee wil werken. Indien nodig helpen wij mee bij deze keuze.

Gezondheid komt niet tot stand in de dokterspraktijk. Gezondheid wordt niet verkocht in een pilletje, ook niet in een supplementje. Gezondheid komt tot stand door dagelijkse keuzes in Lifestyle. Door aangepaste voeding, regelmatig bewegen, optimale slaap, stress beheersing, emotioneel welzijn, voedende relaties en verbondenheid kunnen 70 % van de klachten verdwijnen. We weten echter allemaal hoe moeilijk het is om veranderingen en goede voornemens in praktijk te brengen. Meestal is begeleiding hierbij essentieel.

Wij hebben een team van toegewijde hulpverleners die u daar bij helpen. Wij noemen het een 'collaborative care team'. Zij spreken allemaal de gemeenschappelijke taal van de 'Functional Medicine'. Ze begrijpen elkaar en communiceren onderling over uw traject, mits uw goedkeuring. Wij dringen er sterk op aan dat zij mee betrokken worden in het behandelplan. Dat biedt de beste garanties op succes. Elk van de hulpverleners is goed opgeleid en is sterk in wat hij/zij doet. Zij hebben competenties die door de artsen niet kunnen ingevuld worden, wegens gebrek aan kennis of gebrek aan tijd. Als zij mee betrokken zijn, kan er bespaard worden op 'dure dokterstijd'. Zij zijn een eerste aanspreekpunt bij vragen of moeilijkheden. En zij staan in rechtstreeks contact met de dokters. De dokter is nodig om onderzoeken aan te vragen en te interpreteren, om de sequentie in het behandelplan uit te stippelen, om medicatie/supplementen voor te schrijven en om ingewikkelde puzzels op te lossen.

 

TEAM