Functional Medicine

FUNCTIONAL MEDICINE is de toekomst van de conventionele geneeskunde. Ze zoekt en behandelt de 'root cause' (diepe oorzaak) van ziekte, en ziet het lichaam als één geïntegreerd systeem. Niet als een verzameling van onafhankelijke organen, verdeeld onder medische specialiteiten. Ze behandelt het hele systeem, en niet gewoon de symptomen.