Hoop op een weg terug – een Functional Medicine aanpak voor Alzheimer

Weinig aandoeningen boezemen ons zo veel angst in als de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. We zien de afgelopen decennia een stijgend aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt. Dit is deels het gevolg van de vergrijzing maar dit is niet de enige oorzaak. Voor een stuk is er een genetische voorbestemming, maar hoofdzakelijk levensstijl ligt aan de basis van deze aandoening.
Tot nu toe is het heersende idee dat deze ziekte niet te voorkomen is, en ook niet te behandelen. Al jaren zijn diverse grote farmaceutische bedrijven aan de slag geweest op zoek naar die ene pil die de ziekte kan genezen. Eén na één haken ze af. Ondanks miljoeneninvesteringen lukt het niet om een geneesmiddel te vinden dat meer doet dan de symptomen enkele maanden afremmen.
Dit is ook niet verwonderlijk. Dementie en cognitieve achteruitgang zijn het resultaat van een jarenlang proces dat zich gedurende decennia opbouwt alvorens symptomen zich manifesteren. Preventief werken is dan ook bijzonder belangrijk.
De Amerikaanse arts Dale Bredesen ontwikkelde de afgelopen jaren een programma waarbij hij er in slaagde om bij diverse patiënten de uitingen van de ziekte te stabiliseren en zelfs in bepaalde mate om te keren. In zijn boek “The end of Alzheimers. The First Program to Prevent and Reverse Cognitive Decline” beschrijft hij diverse – goed gedocumenteerde – gevallen van patiënten die hij behandelde met zijn protocol.
Dit protocol – reCODE genaamd (reversal of COgnitive DEcline) is een geheel van maatregelen dat er op gericht is om de verschillende mechanismen verantwoordelijk voor Alzheimers aan te pakken. Deze aanpak ligt volledig in lijn met de principes van Functional Medicine
De kern van het behandelplan is gebaseerd op voeding, levensstijl (veel beweging, stressbeheersing, voldoende slaap), supplementen, kruiden en medicatie. Dit is geen programma met een snelle mirakeloplossing maar een veelzijdige aanpak gericht op het hervinden van de mentale gezondheid in het bijzonder en de algemene gezondheid in het algemeen.
Niettegenstaande er hoopvolle resultaten zijn met patiënten die reeds door de ziekte getroffen zijn, spreekt het voor zich dat preventie het beste pad is.

Eliminatiedieet

Gezien het succes van de vorige groep zal er op 13 mei door Diana Siepmann opnieuw een groep gestart worden die samen een eliminatie dieet gaan volgen.

Diana geeft een serie van 3 webinars, waarbij ze haarfijn uitlegt waarom en hoe je dat doet.

Meer informatie vindt u hier: website van Diana en hier op de voorlaatste blogpost.

succes!

 

Fasting Mimicking Diet FMD, of hoe je lichaam denkt dat het wél vast.

Nu de lente in de natuur al volop is ingezet, wordt weer van alle kanten promotie gemaakt voor reinigings- en vastenkuren.
Een bijzondere vorm, het FMD (Fasting Mimicking Diet) kan worden vertaald als een dieet dat een nabootsing is van een echte vastenperiode. Dr. Valter Longo, gerespecteerd stichter van het Longevity Institute (University of Southern California) is hier de grondlegger van.
Je eet gedurende 5 dagen strikt energiebeperkt maar energetisch rijk voedsel, dat door je lichaam toch wordt ervaren als ‘vasten’ en een aantal gunstige processen in gang zet. In een notendop betekent dit dat er op cellulair niveau een heuse verjongingskuur plaatsvindt die herstel en vernieuwing genereert. Het mooie is dat deze modus nog een tijdje doorwerkt na de effectieve ‘vastendagen’.

Lutje, voedingsdeskundige en lid van het CCT, ontwierp een eigen ‘verse versie’ van deze kuur en begeleidt je met plezier in groep of individueel bij dit proces.
Je kan haar contacteren via 0499 316532 of info@lutje.be.

Gezondheid!

Dr Bert Lefevre

 

Eliminatie dieet

Hallo,

In de aanpak van langdurige klachten of ziekte willen we in de functional medicine steeds onderzoeken of er ongewenste effecten zijn van voedingsmiddelen. Er bestaan een aantal (prijzige) bloedtesten die we daarvoor kunnen inzetten, maar die zijn niet 100 % berekenbaar. Het kan dat er verhoogde antistoffen tegen een voedingsmiddel zijn, maar dat de ontstekingsreactie niet zo groot is. Ook evalueren die testen slechts een bepaalde waaier van ons immuunsysteem. En dus bij negatieve testen kan het toch nog dat de patiënt slecht reageert op voedingsmiddelen.

Een betrouwbare manier om voedselreacties te evalueren is een eliminatiedieet. Het is een tijdelijk dieet, waarbij na een aantal weken terug één voor één voedingsmiddelen toegevoegd worden. Heel waardevol, en soms kan dit voldoende zijn om een diepgaande verschuiving in de gezondheid mee te maken. We zetten het graag in bij het begin van een functional medicine behandeling, als diagnostische tool.

Diana, één van de gewaardeerde leden van ons CCT (collaborative care team) heeft nu een webinar serie ontwikkeld waarbij mensen in groep, online, tegen een beperkte prijs, meegenomen worden om het eliminatiedieet te verkennen en hopelijk toe te passen.

Website van Diana

Gezondheid!

Dr Bert Lefevre

Over “Functional Medicine”

“Functional Medicine” is een geneeskundig model dat vooral sterk is in het voorkomen en behandelen van chronische ziekten. Het is volledig gebaseerd op wetenschappelijke geneeskundige literatuur.
Dit soort aandoeningen, zoals CVS, autisme, auto-immuunaandoeningen, diabetes, Alzheimers dementie en nog veel andere ziekten zijn de laatste jaren spectaculair en exponentieel aan het toenemen. Een vloedgolf waarop het standaard geneeskundig model, én het budget voor gezondheidszorg, niet voorbereid en niet gewapend zijn.
Vermits onze genen in de laatste 50-100 jaar niet veranderd zijn, kan de enige verklaring daarvoor gezocht worden in de veranderende omgeving;

Het “Functional Medicine” model wordt gekenmerkt door een aantal paradigma shifts.
1: Het zoeken en behandelen van de grondoorzaak, en niet van de effecten, of symptomen.
Eén oorzaak kan verschillende ziekten veroorzaken en één ziekte kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken.
2: Gezondheid komt niet tot stand in het artsenkabinet, maar is voor 80 % – 90% het gevolg van dagelijkse keuzes.
3: De gezondheidscoach, als bondgenoot van de patiënt, staat centraal. De arts is er alleen nodig om moeilijke gevallen uit te puzzelen, labo- en functionele testen aan te vragen en te interpreteren, en een plan van aanpak op te stellen. De health coach is de steun in de rug, en het eerste aanspreekpunt van de patiënt, om de lifestyle veranderingen in zijn leven te kunnen voltrekken.